Öğrenci İşleri Komisyonu

Unvanı- Adı- Soyadı

Görevi

Doç. Dr. Çetin KARADEMİR

Komisyon Başkanı

Dr. Öğr. Üye. M. Zeki KARİPÇİN

Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üye. Yusuf AYDIN

Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üye. Nazire MİKAİL

Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üye. Mehmet Hadi AYDIN

Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üye. Behcet İNAL

Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üye. Önder Volkan BAYRAKTAR

Komisyon Üyesi

 

Öğrenci İşleri Komisyonundan Sorumlu Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üye. Burak SALTUK'tur.

 

NEDİM BOZDAĞ
Güncelleme : 12.06.2018 12:43:16