Öğrenci İşleri Komisyonu

Unvanı- Adı- Soyadı

Görevi

Prof. Dr. Çetin KARADEMİR

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Murat Ertuğrul YAZGAN

Komisyon Üyesi

Doç. Dr. Ali Beyhan UÇAK

Komisyon Üyesi

Doç. Dr. Behcet İNAL

Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üye. Nazire MİKAİL

Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üye. Mehmet Hadi AYDIN

Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üye. M. Zeki KARİPÇİN

Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üye. Önder Volkan BAYRAKTAR

Komisyon Üyesi

 

Öğrenci İşleri Komisyonundan Sorumlu Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üye. Mustafa Cemal ÇİFTÇİ'dir.

 

NEDİM BOZDAĞ
Güncelleme : 29.05.2019 13:26:02