Sportif Faaliyetler Komisyonu

Unvanı-Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üye. Muhammet Ali KARA

Komisyon Başkanı

Dr. Öğr. Üye. Mesut BUDAK

Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üye. Cevdet KAPLAN

Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üye. Behcet İNAL

Komisyon Üyesi

Arş. Gör. Halil DİLMEN

Komisyon Üyesi

 

Sportif Faaliyetler Komisyonundan Sorumlu Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üye. Burak SALTUK'tur.

 

NEDİM BOZDAĞ
Güncelleme : 12.06.2018 12:43:36