2020 Yılı Yaz Stajı Duyurusu (Yeni)

ÖNEMLİ: Sevgili öğrencilerimiz, öncelikle Covid-19 salgının yol açtığı olumsuz durumlar nedeniyle yaz stajı işleyişinde bazı değişiklikler gerekebilmektedir. Bu nedenle duyurulardan haberdar olmak adına web sayfamızı düzenli olarak takip ediniz. Aşağıda yer alan açıklamaları dikkatlice inceleyiniz. Şimdiden bütün öğrencilerimizin Ramazan Bayramını kutlar esenlikler dileriz.

1) Fakültemiz 3.sınıf öğrencileri ile stajını tamamlamamış son sınıf öğrencileri için 2020 yılı yaz dönemi stajları 29 Haziran 2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir. Staj, 30 (otuz) iş günü süreyle devamlı olarak yapılacaktır.

2) Staj kabul belgelerinin son teslim tarihi Covid-19 salgını nedeniyle 12 Haziran 2020 tarihine uzatılmıştır. 

3) Staj başvuruları kabul edilen öğrenciler için ilgili kurum/kuruluşlar tarafından talep yazılarının, gerek elektronik ortamda (mail veya ebys) gerekse kargo yoluyla tarafımıza ulaştırılması devam etmektedir. Ramazan Bayramı sonrası tarafımıza ulaşan listeler web sayfamızdan ilan edilecek olup, gerekli evraklar düzenlenip ilgili yerlere gönderilecektir. 

4) Fakültemiz bölümleri bünyesinde staj yapacak öğrenciler için de ekte yer alan başvuru dilekçesi kullanılacak olup ilgili bölüme hitaben yazılmalıdır. Bölüm staj komisyonlarınca uygun görülmesi halinde ve Covid-19 salgınının seyrine göre bölüm bünyesinde de staj yapılabilecektir.

5) Kurum dışında staj yapacak öğrenciler içinde birden fazla yerden onay alan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Listeler ilan edildiğinde ilgililerin tercih ettiği yere göre evraklar hazırlanacaktır.

Stajer Öğrenciler İçin Yapılacak Genel İşlemler;

Başvuru: Tarım Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile başvuruları elektronik ortamda alınan yerler dışındaki kurumlara yapılacak başvurular için ekteki “Staj Başvuru Dilekçesi” kullanılacaktır. Dilekçe doldurulup bölüm staj komisyonuna imzalatıldıktan sonra staj yapılacak kuruma verilmelidir. (Covid-19 salgını sürecinde komisyonun imzası olmadan da başvuru yapılabilecektir.)

Başvurunun Kabulü: Tarım Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar staj yapması uygun görülen öğrencilerin listelerini üst yazı ile Dekanlığımıza göndermektedirler. Tarım Bakanlığı dışındaki yerlerde staj yapacaklar için; Başvurunun ilgili kurum/kuruluş tarafından kabul edilmesi halinde söz konusu kurum/kuruluş tarafından ekte yer alan “Staj Kabul Belgesi” düzenlenecektir. Kabul belgeleri, “Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığına” hitaben yazılmalı ve ıslak veya elektronik imzalı olarak mail (ziraat@siirt.edu.tr) veya kargo yoluyla tarafımıza gönderilmelidir.  Kabul işlemlerinin 12.06.2020 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Staja Başlanması: Başvuruları kabul edilen öğrenciler için Dekanlığımızca SGK işe giriş bildirgeleri düzenlenecektir. 5510 sayılı Kanun gereği "İş Kazası ve Meslek Hastalıkları ile Hasta Sigortası" tarafımızca yapılacaktır. SGK belgeleri, ilgili kurum/kuruluşlara staja başlamadan önce gönderilecektir. 30 iş günü bitiminde başka bir bildirime gerek kalmaksızın SGK çıkışları yapılacaktır.

Staj Defteri: Staj süresince staj defterleri günlük olarak tutulacaktır. Yapılan çalışmalar için defterin her sayfası staj sorumluları tarafından imzalanacaktır. Staj defterleri duyuru ekinde yer almakta olup temini (çıktı v.s) öğrencilerin sorumluluğundadır. Staj defteri, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılının başlamasıyla beraber ilk iki hafta içinde bölüm başkanlıklarına teslim edilmelidir.

Staj Değerlendirme Formu: Kurum dışında yapılan stajlar için staj bitiminde “Staj Değerlendirme Formu” düzenlenmelidir. Bu formun kapalı zarfta Dekanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Stajın Kabulü: Bölüm staj komisyonları tarafından Staj defterleri ve staj değerlendirme formları onaylanan öğrencilere “Staj Sonu Sınavı” yapılacaktır. Staj evrakları kabul edilen ve staj sonu sınavında başarılı olan öğrencilerin stajları kabul edilecek ve öğrenci işleri tarafından otomasyon sistemine işlenecektir.

NEDİM BOZDAĞ (0484) 212-1111 / 2811
Ziraat Fakültesi
22.5.2020