Sulu Ve Susuz Koşullarda Nohut Ve Sözleşmeleri Arpa Yetiştiriciliği Araştırmaları

Nohut yetiştiriciliğinde verim doğrudan ekolojik koşulların etkisi altındadır. Ekolojik koşullara büyük oranda insan müdahalesi söz konusu olmadığına göre, biz araştırıcılara düşen bu konuda verimli çeşitlerin ortaya konulmasıdır. Bir başka deyişle diğerlerine göre daha yüksek performans gösteren çeşitlerin sulu ve susuz koşullarda tespit edilmesi ile verimliliği artırmak mümkündür. Bu bağlamda Siirt üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat ERMAN liderliğinde Kurtalan ilçesi Saipbeyli köyünde geçen yıl ön çalışması yapılan 34 adet nohut çeşidinden öne çıkan 3 genotip (Diyar 95, Arma ve İnci) sulu ve kuru koşullarda test edilmek amacıyla Siirt üniversitesi rektörü Prof. Dr. Murat ERMAN ve Ziraat fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. A. Beyhan UÇAK tarafından 20.11.2016 tarihinde yeniden (ikinci kez) ekilmiştir.

Ayrıca yapılan bir diğer çalışma ise sözleşmeli tarım yapmak amacıyla ürün alım garantisi olan (ilgili şirketin) 3 adet maltlık arpa çeşidi (Fırat, Atılır, Durusu) yine anılan alanda sulu ve susuz şartlarda test edilmek amacıyla nohut ile birlikte aynı anda ekilmiştir. Arpa'nın sulu koşullarda test edilmesinin sebebi ise ürünü alacak firmanın protein oranının %11.5'in altında olmasını istemesinden dolayıdır. Prof. Dr. Murat ERMAN çiftçilere yönelik araştırma sirkülasyonunun daha sonrada devam edeceğini bildirmiştir.

NEDİM BOZDAĞ (0484) 212-1111 / 2811
Ziraat Fakültesi
6.12.2016