Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayman EL SABAGHın çalışması Progress in Materials Science dergisinde yayımlandı.

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayman El Sabagh; Progress in sensory devices of pesticides, pathogens, coronavirus, and chemical additives and hazards in food assessment: Food safety concerns ” – “ Pestisitler, patojenler, koronavirüs ve kimyasal katkı maddelerinin duyusal cihazlardaki gelişmeleri ve gıda değerlendirmesindeki tehlikeler: Gıda Güvenliği Endişeleri ” adlı çalışması, alanının en prestijli dergilerinden olan Progress in Materials Science adlı bilim dergisinde yayınlandı.

Materyal bilimindeki son gelişmelerin ve bunların mühendislik ve diğer uygulamalardaki kullanımlarının güvenilir ve eleştirel incelemelerini yayınlayan derginin 2021 yılına ait Impact Factor (IF) değeri 39,580’dir.  Progress in Materials Science, malzeme bilimi ve buna bağlı multidisipliner alanda yayın yapan 333 dergi arasında 5. sırada yer almaktadır.

İnsan ve hatta hayvanların sağlığı üzerinde doğrudan etkileri olan gıda hijyeni, depolama, kimyasal katkı maddeleri, enzimler, bakteriler ve pestisitler ile ilişkili gıda güvenliği ve kontaminasyon sorunlarının önemine vurgu yapan eser, potansiyel gıda güvenliği ve önemli çevresel faydalar için yeni izleme teknolojilerinin geliştirilmesi gerektiğine değinmektedir. “Duyusal cihazların mühendisliğindeki önemli gelişmelerle, doğru miktar taramasının, erken açık izleme ve değerlendirmenin ve gerçek zamanlı algılama analizinin aşamalı gelişimi, olağanüstü bir gıda güvenliği testinin tam kontrolü yoluyla standart gıda kalitesini destekleyebilir” önermesini getiren Dr. El Sabagh ve arkadaşları, gıda güvenliği uygulamaları için izleme, analiz ve değerlendirme sektörlerinde gelişmiş sensör geliştirmede ayrıntılar vermiştir. Aynı zamanda sağlıkta gelecekteki perspektif ilerleme için gıda ürünleriyle ilişkili SARS-CoV-2 antijenini izlemek için duyusal protokol cihazlarına acilen ihtiyaç olduğuna işaret eden eserde, sağlıklı ve güvenli gıda bilgileri verilerini kablosuz olarak sağlayabilen yeni nesil nano/mikro ölçekli sensör cihazları hakkında da bilgi vererek mobil gıda sensör cihazları mühendisliğinin yaşlanan bireylerin evde sağlıkla ilgili bakımlarında önemli olabileceğine değinilmiştir.

Değerli öğretim üyemiz Dr. Öğr Üyesi. Ayman El Sabagh’ın başarılı çalışmalarının devamını diliyor, kendisini ve arkadaşlarını  tebrik ediyoruz.

Orjinal makalenin ulaşılabileceği link:  https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2021.100866

Progress in Sensory Devices of Pesticides, Pathogens, Coronavirus, and Chemical Additives and Hazards in Food Assessment: Food Safety Concerns

Yazarlar: M.A. Shenashen, M.Y. Emran, A. El Sabagh, M.M. Selim, A. Elmarakbi, S.A. El-Safty

NEDİM BOZDAĞ (0484) 212-1111 / 2811
Ziraat Fakültesi
21.9.2021