Projeler

2018 Yılında Sonuçlanan Projeler


Üniversitemiz BAP Birimi Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje No

Proje Türü (Münferit/ Y. Lisans/Doktora

Proje Adı

Proje Yürütücüsü

Başlama

Tarihi

Bitiş

Tarihi

Bütçesi (TL)

2016-SİÜFEB-29

Münferit (Araştırma) Projesi

Siirt Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Sümbül (Hyacinthus spp.) Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi İçeriği Üzerine Vermikompost ve NPK Dozlarının Etkileri

Doç.Dr.Arzu ÇIĞ

13.05.2015

29.03.2018

6.000,00

2016-SİÜFEB-30

Münferit (Araştırma) Projesi

Siirt Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Nergis (Narcissus sp.) Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi İçeriği Üzerine Vermikompost ve Vermisoil Dozlarının Etkileri

Doç.Dr. Arzu ÇIĞ

29.12.2016

29.03.2018

6.000,00

SİÜFEB-90

Münferit (Araştırma) Projesi

Albion Çilek (Fragaria x ananassa Duch) Çeşidinin Meyve ve Bitki Gelişmesi Üzerinde Deniz Yosunu Ekstraktı Uygulamasının Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Mine PAKYÜREK

2017

2018

  6.000,00

2017- SİÜ-ZİR-53

Münferit (Araştırma) Projesi

Damla Sulama Laterallerinde Kimi Damlatıcı Özelliklerinin Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf AYDIN

23.05.2017

22.05.2018

4.996,00

2017- SİÜ-ZİR-52

Münferit (Araştırma) Projesi

Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Kuraklığa Dayanikli Genotiplerin Belirlenmesi

Doç. Dr. Ali Beyhan UÇAK

23.05.2017

22.05.2018

4.956,00

2017- SİÜ-ZİR-18

Münferit (Araştırma) Projesi

Siirt İlindeki Seraların Isı Enerjisi Gereksiniminin Hesaplanabilmesi İçin Isıtma Yüklerinin Araştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Burak SALTUK

03.04.2017

03.10.2018

4.821,00

2017-SİÜ-ZİR-75

Münferit                    (Araştırma) Projesi

Bazı Trichoderma Türlerinin Nohutta Solgunluğa Neden Olan Fusarium oxysporum'a Karşı Etkinliklerinin Araştırılması

M. Hadi AYDIN

07.06.2017

07.06.2018

5.000,00

2015-SİÜZİR-16

  Münferit                    ( (Araştırma) Projesi

Modern Pamuk Çeşitlerinin Siirt Ekolojik      Koşullarında Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Doç.Dr. Emine KARADEMİR

13.05.2015

15.06.2018

9.848,78

2018-SİÜFEB-007

Yüksek Lisans Tez Projesi

Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri (PGPB) Uygulamalarının Ekmeklik ve Makarnalık Buğdayda Gelişme, Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Dr.Öğr.Üyesi Fatih ÇIĞ

22.01.2018

20.09.2018

6.000,00

2016-SİÜFEB-18

Yüksek Lisans Tez Projesi

Kızıltepe Ovası Koşullarında Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinde Farklı Sıra Arası Mesafenin Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Olan Etkisi

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin ARSLAN

28.10.2016

28.10.2018

5.867,40

2015-SİÜFEB-22

Yüksek Lisans Tez Projesi

 Siirt Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Yer Fıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin ARSLAN

15.05.2015


15.05.2018

4.971,27

2015-SİÜZİR-26

Münferit (Araştırma) Projesi

 Farklı Sulama Uygulamalarında Lavanta Ve Mayıs Papatyasının Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Sonuçlarin Ekonomik Analizi

 

Dr.Öğr.Üyesi Doğan ARSLAN

20.05.2015

19.05.2018

9.950,00 

2015-SİÜFEB-13

Yüksek Lisans Tez Projesi

Siirt İli Sulanabilir Koşullarında Bazı Yaygın Fiğ (Vicia sativa L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Arif ÖZYAZICI

12.05.2015

 

12.02.2018

7.495,37

2016-SİÜFEB-22

Yüksek Lisans Tez Projesi

Siirt İli İkinci Ürün Koşullarında Bazı Sorgum (Sorghum bicolor L.), Sudanotu [Sorghum sudanense (Piper) Stapf], Sorgum x Sudanotu Melezi (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Stapf) ve Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Arif ÖZYAZICI

07.11.2016

 

07.11.2018

 

3.696,15

2017-SİÜFEB-85

Yüksek Lisans Tez Projesi

Farklı Dallı Darı (Panicum virgatum L.) Çeşitlerinin Silaj Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Arif ÖZYAZICI

21.11.2017

 

21.11.2018

 

5.972,69

2016-SİÜFEB-11

Yüksek Lisans Tez Projesi

Mardin Ekolojik Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Dane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Dr. Öğr.Üyesi Nizamettin TURAN

06.03.2016

04.06.2018

6.000,00

2016-SİÜFEB-12

Yüksek Lisans Tez Projesi

Siirt Ekolojik Şartlarında Ekilen Bazı Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.) Çeşit ve Hatlarının Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Dr. Öğr.Üyesi Nizamettin TURAN

06.03.2016

03.06.2018

6.000,00

2017-SİÜFEB-58

Yüksek Lisans Tez Projesi

Siirt Koşullarında Kişniş Çeşit, Hat ve Populasyonlarının Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülen ÖZYAZICI

24.05.2017

25.11.2018

4.779,00

2017-SİÜZİR-63

Münferit (Araştırma) Projesi

                            

Bitki Gelişimini Tetikleyen Rizobakterilerin Uygulandığı Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Kuraklık Stresi ile İlişkili Bazı Genlerin İfade Seviyesinin q-RT-PCR ile Ölçülmesi

Doç. Dr.Behcet İNAL

25.05.2017

24.05.2018

4,998.48

2017-SİÜFEB-61

Yüksek Lisans Tez Projesi

Buğdayda Bitkisinde Kuraklık ile İlişkili Bazı Hareketli Genetik Elementlerin (Transpozon) ve Fizyo-Biyokimyasal Parametrelerin İncelenmesi

Doç. Dr.Behcet İNAL

25.05.2017

28.12.2018

5.546,00

2017-SİÜZİR-64

Münferit (Araştırma) Projesi

Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Rizobakterilerin (ACC deaminaz enziminin) Kök Gelişimine Etkisi

Dr.Öğr. Üyesi Harun BEKTAŞ

25.05.2017

25.11.2018

 

4.999,98

2017-SİÜZİR-30

Münferit (Araştırma) Projesi

HT29 hücre hatları kullanılarak tümör oluşturulmuş Wistar albino sıçanlarından elde edilen tümör ve normal dokularda ROS aktivite düzeyleri ile hücre döngüsü ve apoptozisle ilgili protein ifadelenmesinin belirlenmesi

Dr.Öğr.Üyesi Arzu KOÇAK

10.04.2017

10.10.2018

4.443,00

2016-SİÜFEB-21

Yüksek Lisans Tez Projesi

Bulanık Uzman Sistemler, Hayvancılıkta Uygulamaları ve Örnek bir Tasarım

Dr.Öğr.Üyesi Nazire MİKAİL

07.11.2016

22.01.2018

5.896,60


 

TÜBİTAK- GAP İDARESİ, DİKA, TAGEM Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje No

Destekleyen Kurum

Proje Adı

Proje Yürütücüsü

Başlama

Tarihi

Bitiş

Tarihi

Bütçesi (TL)

114O942

TÜBİTAK

"Dallı Darının Adaptasyonu, Adaptasyon Haritalarının Oluşturulması,

Mekanizasyon Karakteristiklerinin, Enerji Bilançosunun Belirlenmesi

ve Biyoetanol Atıklarından Biyogaz Üretimi"

Dr.Öğr.Üyesi Gülen ÖZYAZICI

01.06.2015

01.06.2018

1.168.150,00

 

214O374            

TÜBİTAK

“MEDALUS Modelinin Çölleşmeye Hassas Alanların Belirlenmesi ve İzlenmesinde Dicle Havzasına Adaptasyonu”

 

Dr.Öğr.Üyesi Mesut BUDAK

01.03.2015

01.09.2018

427.468,00

 

 

DİKA

Siirt Ekolojisinde Bazı Okaliptüs Çeşitlerinin Adaptasyonu ve Fidanlarının Performanslarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

Dr. Öğr. Üyesi Önder Volkan BAYRAKTAR

10.11.2017

11.03.2018

100.000,00


2019 Yılında Devam Eden Projeler

 

Üniversitemiz BAP Birimi Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje No

Proje Türü (Münferit/ Y. Lisans/Doktora

Proje Adı

Proje Yürütücüsü

Başlama

Tarihi

Bitiş

Tarihi

Bütçesi (TL)

2019-SİÜFEB-003

Yüksek Lisans Tez Projesi

Siirt Yöresi Trabzon Hurmalarının (Diospyrus kaki L. ) Genetik Akrabalıklarının Tanımlanması

 

Prof.Dr. Koray ÖZRENK

26.12.2018

26.09.2019

5,989.682019-SİÜFEB-006

Yüksek Lisans Tez Projesi

Siirt Yöresi Trabzon Hurmalarının (Diospyrus kaki L.) Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Prof.Dr. Koray ÖZRENK

26.12.2018

26.09.2019

5.841,00

2019-SİÜFEB-

Yüksek Lisans Tez Projesi

Siirt Çevresinde Yetişen Trabzon Hurmalarının (Diospyrus kaki L.) Meyve ve Ağaç Özelliklerinin Belirlenmesi

Prof.Dr. Koray ÖZRENK

26.12.2018

26.09.2019

5.980,00

2017-SİÜZİR-21

Yüksek Lisans Tez Projesi

Salisilik Asit Uygulamalarının Biber (Capsicum anuum L.) Fidelerinde Soğuğa Tolerantlık Ve Gen İfadesi Üzerine Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki KARİPÇİN

2018

Devam ediyor

6.000,00

2017-SİÜZİR-022

Yüksek Lisans Tez Projesi

Su Yosunu Kullanımının Kuraklık Koşullarında Yetiştirilen Acurların (Cucumis agrestis) Fizyolojik, Pomolojik Özellikliklerine Etkileri arietinum L.) Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki KARİPÇİN

2018

Devam ediyor

6.000,00

2017-SİÜZİR-32

Münferit (Araştırma) Projesi

Farklı Ses Tipleri ve Şiddetlerinin Sümbül (Hyacinthus orientalis L.) Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi

Doç.Dr. Arzu ÇIĞ

10.04.2017

Devam ediyor

5.000,00

2017-SİÜFEB-37

Yüksek Lisans Tez Projesi

Siirt Yöresinde Doğal Olarak Yetişen C. syriaca B. Tipleri ile C. scolymus L. Türü (Sakız) Enginarlarında Etken Madde Tespiti

Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki KARİPÇİN

2017

2019

6.000,00

2017-SİÜZİR-70

Münferit (Araştırma) Projesi

Siirt yöresinde yetiştirilen Antepfıstığına anaç olabilecek değişik Pistacea türlerinin fidelik performanslarının belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi H. Seyfettin ATLI

06.06.2017

06.06.2019

5.000,00

SİÜFEB-37

Yüksek Lisans

Siirt Yöresinde Doğal Olarak Yetişen C. syriaca B. Tipleri ile C. scolymus L. Türü (Sakız) Enginarlarında Etken Madde Tespiti

Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki KARİPÇİN

2017

2019

6.000,00

SİÜFEB-38

Yüksek Lisans

Phytophthora capsici Leon.'a Dayanıklı Yerel Biber Hattı Geliştirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki KARİPÇİN

 

 

 

2018-SİÜZİR-030

Münferit (Araştırma) Projesi

 

Siirt Yöresinde Yetişen Zivzik narına (Punica granatum L.) ait klonların filogenetik analizi ve antioksidan içeriklerinin belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Mine PAKYÜREK

2018

2019

5.000,00

2017-SİÜFEB-88

Münferit (Araştırma) Projesi

Bakteri ve NPK Uygulamalarının Sümbül Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi Alımı Üzerine Etkileri

Doç.Dr. Arzu ÇIĞ

30/11/2017

Devam ediyor

6.000,00

2018-SİÜZİR-47

Münferit (Araştırma) Projesi

Siirt İli Buğday Tarlalarında

Bulunan Yabancı Otların Belirlenmesi

Dr.Öğr.Üyesi Fırat PALA

01.06.2018

31.06.2019

5.000,00

2018-SİÜZİR-32

Münferit (Araştırma) Projesi

Susam (Sesamum indicum L.)Bitkisinde Farklı Sulama Düzeylerinin Yaprak Pireleri  (Empoasca spp.) Yoğunluğu Üzerine Etkisi 

Doç. Dr. Ali Beyhan UÇAK

27.11.2018

27.11.2020

4.991,40

2018-SİÜZİR-36

Münferit (Araştırma) Projesi

Basınçlı Sulama  Sistemlerinde Bazı Yağmurlama Başlık Özelliklerinin Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf AYDIN

27.11.2018

27.11.2019

4.990,00

2017-SİÜZİR-74

Münferit (Araştırma) Projesi

Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri (PGPB) ve Vermikompost Uygulamalarının Buğdayda Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Prof.Dr. Murat ERMAN

06.06.2017

06.06.2019

5.000,00

2018-SİÜFEB-DR-002

Doktora Tez Projesi

Siirt Ekolojik Koşullarında Mikrobiyolojik ve İnorganik Gübrelemenin Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Prof.Dr. Murat ERMAN

22.01.2018

22.01.2020

9.590,80

2018-SİÜFEB-DR-001

Doktora Tez Projesi

Farklı Sıra Arası Mesafeleri, Tavuk Gübresi Dozları ve Tohum Ön Uygulamalarının Nohut (Cicer arietinum L.)’ un Verim, Verim Öğeleri ve Nodülasyonu Üzerine Etkileri

Prof.Dr. Murat ERMAN

22.01.2018

22.01.2020

9.590,80

2018-SİÜFEB-013

Yüksek Lisans Tez Projesi

Çinko, Magnezyum  ve  Bor Uygulamalarının Pamukta (Gossypium hirsutum L.)  Verim, Verim Unsurları  ve Teknolojik Özellikler Üzerine Etkisi

Prof.Dr. Çetin KARADEMİR

17.04.2018

26.04.2020

6.000,00

2018-SİÜFEB-014

Yüksek Lisans Tez Projesi

Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Bazı Fizyolojik Parametreler ile Verim ve Lif Teknolojik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Path Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi.

Prof.Dr. Çetin KARADEMİR

17.04.2018

26.04.2020

6.000,00

2016-SİÜFEB-26

Yüksek Lisans Tez Projesi

Çinko Uygulamasının Pamukta Verim, Lif Kalite Kriterleri ve Bitki Gelişimine Etkisinin Belirlenmesi

Doç.Dr. Emine KARADEMİR

09.11.2016

09.07.2019

5,993.52

2017-SİÜFEB-DR-25

Doktora Tez Projesi

Pamukta Bazı Fizyolojik Parametreler ile Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin Su Stresi Koşullarında Değerlendirilmesi

Doç.Dr. Emine KARADEMİR

06.04.2017

07.04.2020

8,000.00

2018-SİÜFEB-024

Yüksek Lisans Tez Projesi

Pamukta Bitki Sıklığının Verim, Lif Kalite Kriterleri ve Fizyolojik Parametrelere Etkisi

Doç.Dr. Emine KARADEMİR

10.09.2018

10.09.2019

6,000.00

2016-SİÜFEB-25

Münferit

Bor Elementinin Farklı Uygulamalarının Pamukta Verim, Besin Maddesi Alınımı ve Lif Kalite Özelliklerine Etkisi

Doç.Dr. Emine KARADEMİR

09.11.2016

09.11.2019

5,998.66

2019-SİÜFEB-011

Yüksek Lisans Tez Projesi

ACC Deaminaz (1-amin-cyclopropone-1-cardoxylic acid deaminase) Aktivitesi Gösteren Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri(PGPB) Uygulamalarının Ekmeklik Buğdayda Gelişme, Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Dr.Öğr.Üyesi Fatih ÇIĞ

31.01.2019

31.07.2020

6,000.00

2019-SİÜFEB-010

Yüksek Lisans Tez Projesi

Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri (PGPB) ve Tavuk Gübresi Uygulamalarının Buğdayda Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Dr.Öğr.Üyesi Fatih ÇIĞ

31.01.2019

31.07.2020

6,000.00

2018-SİÜFEB-018

Doktora Tez Projesi

Nohut (Cicer arietinum L.)'da Kimyasal, Organik ve Mikrobiyal Gübrelemenin Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi

Dr.Öğr.Üyesi Fatih ÇIĞ

04.03.2018

30.04.2020

8,000.00

2017-SİÜZİR-50

Münferit Araştırma Projesi

Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri (PGPB) Uygulamalarının Mısırda Gelişme, Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Dr.Öğr.Üyesi Fatih ÇIĞ

27.03.2017

22.05.2019

5,000.00

2017-SİÜZİR-17

 

Münferit Araştırma Projesi

Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin ARSLAN

03.04.2017

03.04.2020

4,964.26

 

2019-SİÜFEB-002

Yüksek Lisans Tez Projesi

Siirt Ekolojik Koşullarında Bazı Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Arif ÖZYAZICI

26.12.2018

26.12.2019

5,987.16

2018-SİÜZİR-065

Münferit (Araştırma) Projesi

Siirt İli Kıraç Meralarının Vejetasyon Yapısının ve Empididae (Diptera) Familyasının Vejetasyon Yapısıyla Olan İlişkilerinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Arif ÖZYAZICI

27.11.2018

27.05.2020

4,999.66

2018-SİÜFEB-023

Yüksek Lisans Tez Projesi

Çok Yıllık Bazı Baklagil ve Buğdaygil Yembitkilerinin Siirt Sulu Şartlarında Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Belirlenmesi

Dr. Öğr.Üyesi Nizamettin TURAN

05.06.2018

05.12.2019

 6.000,00

2019-SİÜFEB-012

Yüksek Lisans Tez Projesi

Tek Yıllık Bazı Baklagil Yem Bitkilerinin Verim ve Verim Unsurları ile Ot ve Silaj Kalitesinin Belirlenmesi

Dr. Öğr.Üyesi Nizamettin TURAN

31.01.2019

31.07.2020

 5.994,78

2016-SİÜFEB-23 

Yüksek Lisans Tez Projesi

Siirt Üniversitesi Kezer Kampüs Alanında Bulunan Kekik ve Kantaron Türlerinin Morfolojilerinin ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

 

Dr.Öğr.Üyesi Doğan ARSLAN

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2016

07.06.2019

 5.997,00

2017-SİÜZİR-57

Münferit (Araştırma) Projesi

Farklı Gübre Kaynaklarının Kişniş’in (Coriandrum sativum L.) Verim, Verim Unsurları ve Kalite Özelliklerine Etkisi

Dr.Öğr.Üyesi Gülen ÖZYAZICI

24.05.217

23.05.2019

4.991,40

2018-SİÜFEB-011

Yüksek Lisans Tez Projesi

Farklı Ekim Zamanları ve Azot Dozlarının Çörek otu (Nigella sativa L.)’nın Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi

Dr.Öğr.Üyesi Gülen ÖZYAZICI

30.03.2018

30.09.2019

5.982,60

2018 SİÜZİR -046

Münferit (Araştırma) Projesi

Akarsulara Yakın Kurulan Köyler ile Uzak Köylerin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Karşılaştırılması, Siirt İli Örneği

Dr.Öğr. Üyesi Önder Volkan BAYRAKTAR

27.11.2018

27.11.2020

4.965,00

2017-SİÜFEB-62

Yüksek Lisans Tez Projesi

Kavun (Cucumis melo L.) Bitkisinde Kuraklık ile İlişkili Bazı Hareketli Genetik Elementlerin (Transpozon) ve Fizyo-Biyokimyasal Parametrelerin İncelenmesi

Doç. Dr.Behcet İNAL

25.05.2017

25.05.2019

5.894,10

2017-SİÜZİR-46

Münferit (Araştırma) Projesi

Hyacinthella siirtensis Matthew (Siirt Sümbülü) Türünde In Vitro Mikroçoğaltım ile Soğancık Üretimi Üzerine Araştırmalar

Dr. Öğr. Üyesi Mohsen MIRZAPOUR

22.05.2017

 

5.000,00


 

TÜBİTAK- GAP İDARESİ, DİKA, TAGEM Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje No

Destekleyen Kurum

Proje Adı

Proje Yürütücüsü

Başlama

Tarihi

Bitiş

Tarihi

Bütçesi (TL)

217O024

TUBİTAK 1001

Türler Arası Melezleme İle Elde Edilen Prunus Melezlerinin Şeftali Anacı Olarak Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi H. Seyfettin ATLI

15/04/2018

15.04.2021

304.000,00

2017/002/GAP

GAP İDARESİ

Siirt İli Zivzik Narı Üretim Alanlarında Bulunan Zararlı Böcek Türlerin Tespiti ve Önemli Türlerin Mücadelesi

Dr.Öğr.Üyesi Cevdet KAPLAN

01.01.2018

31.06.2019

195.000,00

TAGEM/14 / AR-GE /39

TAGEM

Siirt İli Sulu ve Kuru Koşullarında Doğrudan Ekim Yönteminin Farklı Buğday-Baklagil Rotasyonlarında Uygulanabilirliğinin Araştırılması

Dr.Öğr.Üyesi

Fatih ÇIĞ

25.10.2014

30.05.2019

225.252,00

 

GAP İDARESİ

Farklı Susam Genotiplerinin Siirt İli Koşullarında Yetiştirilme Olanaklarının Araştırılması

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin ARSLAN

20.09.018

20.03.2019

83.000,00

 

GAP İDARESİ

Bazı Önemli Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Siirt İlinde Tarımının Yaygınlaştırılması Projesi

Dr.Öğr.Üyesi Doğan ARSLAN

08.12.2016

08.12.2019

231.840,70

 

GAP İDARESİ

Organik Bal Analiz Laboratuvarının Alt Yapısının Güçlendirilmesi ve Organik Bal Üreticiler Ağının Sektörel Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi

Doç.Dr.Behcet İNAL

20.02.2018

30.05.2019

78.000,00


NEDİM BOZDAĞ
Güncelleme : 17.05.2019 16:02:55