İdari

HADİ ÖNCÜ MuhasebeBilgisayar İşletmeni
SAADET AKSU Yazı İşleriSantral Memuru
NEDİM BOZDAĞ Öğrenci İşleriSekreter
İSMAİL BAYKARA Yardımcı Hizmetli