İdari

HADİ ÖNCÜ MuhasebeBilgisayar İşletmeni
NEDİM BOZDAĞ Öğrenci İşleriBilgisayar İşletmeni
SAADET AKSU Yazı İşleriBilgisayar İşletmeni
İSMAİL BAYKARA Yardımcı Hizmetli
METİN BEĞER Yardımcı Hizmetli