2019 Yılı Yaz Dönemi İçin Staj Uygulama İlkeleri

1. Fakültemiz 3. sınıf öğrencileri yaz dönemi stajlarını Üniversitelerin Ziraat Fakülteleri ve bölümleri ile ilgili Araştırma Enstitülerinde ve Bölüm Akademik Kurulunun uygun göreceği diğer kurum ve kuruluşlarında yapabileceklerdir.

2. Fakültemiz dışında staj yapmak isteyen öğrencilerin staj belgelerini 24.05.2019 tarihine kadar Fakültemiz öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar staj kabul belgelerini teslim etmeyen öğrenciler kendi bölümlerinde staj yapmak zorunda kalacaklardır. (Teslim tarihi için ilgili kurum veya kuruluşun kabul tarihi esas alınacaktır.)

3. Yaz dönemi stajı 30 iş günü olup, ilgili öğrencilerin yaz dönemi stajlarını 24.06.2019-06.09.2019 tarihleri arasında tamamlamaları gerekmektedir. Bütünleme sınavlarına kalan öğrenciler, sınavlarının bitiminden itibaren staja başlayabileceklerdir. Aksi halde stajları geçersiz sayılacaktır.

4. Stajını bölüm bünyesinde yapacak olan öğrencilerin ekte yer alan dilekçeyi doldurup imzaladıktan sonra ilgili bölüm başkanlığına 24.05.2019 tarihine kadar teslim etmesi gerekmektedir.

5. Staj defteri ve gerekli diğer formlar ekte sunulmuş olup, formların çıktı alınması öğrencilerin sorumluluğundadır.NEDİM BOZDAĞ (0484) 212-1111 / 2811
Ziraat Fakültesi
6.3.2019