2020 Yılı Yaz Stajı Duyurusu

Fakültemiz 3.sınıf öğrencileri ile stajını tamamlamamış son sınıf öğrencileri için 2020 yılı yaz dönemi stajları 29 Haziran 2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir. Staj, 30 (otuz) iş günü süreyle devamlı olarak yapılacaktır. Staj yapacak öğrenciler için yapılacak işlemler;

Başvuru: Tarım Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile başvuruları elektronik ortamda alınan yerler dışındaki kurumlara yapılacak başvurular için ekteki “Staj Başvuru Dilekçesi” kullanılacaktır. Dilekçe doldurulup bölüm staj komisyonuna imzalatıldıktan sonra staj yapılacak kuruma verilmelidir.

Başvurunun Kabulü: Başvurunun ilgili kurum/kuruluş tarafından kabul edilmesi halinde söz konusu kurum/kuruluş tarafından ekte yer alan “Staj Kabul Belgesi” düzenlenecektir. Kabul belgeleri, “Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığına” hitaben yazılmalı ve ıslak veya elektronik imzalı olarak tarafımıza gönderilmelidir. Kabul işlemlerinin 27.05.2020 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Staja Başlanması: Başvuruları kabul edilen öğrenciler için Dekanlığımızca SGK işe giriş bildirgeleri düzenlenecektir. 5510 sayılı Kanun gereği "İş Kazası ve Meslek Hastalıkları ile Hasta Sigortası" tarafımızca yapılacaktır. SGK belgeleri, ilgili kurum/kuruluşlara staja başlamadan önce gönderilecektir. 30 iş günü bitiminde başka bir bildirime gerek kalmaksızın SGK çıkışları yapılacaktır.

Staj Defteri: Staj süresince staj defterleri günlük olarak tutulacaktır. Yapılan çalışmalar için defterin her sayfası staj sorumluları tarafından imzalanacaktır. Staj defterleri duyuru ekinde yer almakta olup temini (çıktı v.s) öğrencilerin sorumluluğundadır. Staj defteri, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılının başlamasıyla beraber ilk iki hafta içinde bölüm başkanlıklarına teslim edilmelidir.

Staj Değerlendirme Formu: Kurum dışında yapılan stajlar için staj bitiminde “Staj Değerlendirme Formu” düzenlenmelidir. Bu formun kapalı zarfta Dekanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Stajın Kabulü: Bölüm staj komisyonları tarafından Staj defterleri ve staj değerlendirme formları onaylanan öğrencilere “Staj Sonu Sınavı” yapılacaktır. Staj evrakları kabul edilen ve staj sonu sınavında başarılı olan öğrencilerin stajları kabul edilecek ve öğrenci işleri tarafından otomasyon sistemine işlenecektir.

Not: Fakültemiz Staj Yönergesi, ileri bir tarihte web sayfamızda ilan edilecektir.

NEDİM BOZDAĞ (0484) 212-1111 / 2811
Ziraat Fakültesi
12.3.2020