Tebrik Mesajı

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümünden Doç. Dr. Çetin KARADEMİR ''Profesörlük'' ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Behcet İNAL ''Doçentlik'' ünvanını almaya hak kazanmış olup, hocalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Arş. Gör. SEMİH AÇIKBAŞ (0484) 212-1111 / 2828
Ziraat Fakültesi
14.3.2019