Zivzik Narı Üreticilerine Zararlı Böcek Türlerinin Tespiti ve Mücadelesine Yönelik Eğitimler Verilmektedir

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Cevdet KAPLAN ve M. Cemal ÇİFTÇİ ile Arş. Görevlileri Halil DİLMEN ve Suna ÇAKMAK tarafından yürütülen, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen “Siirt İli Zivzik Narı Üretim Alanlarında Bulunan Zararlı Böcek Türlerin Tespiti ve Önemli Türlerin Mücadelesi “projesi kapsamında 10-11 Temmuz 2019 tarihlerinde Şirvan ilçesi Zivzik (Dişlinar) köyünde ve Pervari ilçesinde; 13 Eylül 2019 tarihinde Şirvan ilçesi Kapılı köyünde çiftçi eğitimleri verilmiştir.

Çiftçi eğitimleri Şirvan ve Pervari Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri ve İlçelerin Ziraat Odası Başkanlıkları ile işbirliği halinde gerçekleştirilmiştir.

Zivzik köyünden 15, Kapılı köyünden 20 çiftçi, Pervari ilçesinde ise nar üretimin yoğun olarak yapıldığı Narsuyu, Güleçler, Ormanardı, Kubik, Beğendik, Gölgeli köylerinden yaklaşık 70 çiftçi eğitimlere katılmıştır.

Eğitimlerde Zivzik narı üretim alanlarındaki sorunlar tartışılmış, özellikle Zivzik narı alanlarında görülen ve önemli düzeyde verim kayıplarına neden olan zararlı böcekler konusunda üreticilere detaylı bilgiler verilmiştir. Eğitimlere Şirvan ilçesi köylerinde devam edilecektir.

 

İletişim için: Dr. Öğr. Üyesi Cevdet KAPLAN  0537 458 2806

Arş. Gör. SEMİH AÇIKBAŞ (0484) 212-1111 / 2828
Ziraat Fakültesi
17.9.2019