Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu Görev Dağılımı Tablosu

S.N

 

UNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Prof. Dr.

Çetin KARADEMİR

Birim Kalite Komisyonu Başkanı

2

Doç. Dr.

Burak SALTUK

Birim Kalite Koordinatörü

3

Doç. Dr.

Mehmet KAPLAN

Kalite Güvence Sistemi

4

Doç. Dr.

Nazire MİKAİL

Eğitim-Öğretim

5

Dr. Öğr. Üyesi

Önder Volkan BAYRAKTAR

Eğitim-Öğretim

6

Doç. Dr.

Behcet İNAL

Araştırma-Geliştirme

7

Doç. Dr.

Mesut BUDAK

Araştırma-Geliştirme

8

Dr. Öğr. Üyesi

M. Zeki KARİPÇİN

Araştırma-Geliştirme

9

Prof. Dr.

Murat Ertuğrul YAZGAN

Toplumsal Katkı

10

Doç. Dr.

Ali Beyhan UÇAK

Yönetim Sistemi

11

Fakülte Sekreteri

Ömer ÜCE

Yönetim Sistemi


NEDİM BOZDAĞ
Güncelleme : 3.03.2021 14:35:08