Birim Kalite Komisyonu

ZİRAAT FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU

S.N.

Adı Soyadı

Görevi

1

Prof. Dr. Murat ERMAN

Yönetim Sistemi ve Toplumsal Katkı

2

Prof. Dr. Çetin KARADEMİR

Kalite Güvence Sistemi

3

Prof. Dr. Murat Ertuğrul YAZGAN

Yönetim Sistemi ve Toplumsal Katkı

4

Doç. Dr. Ali Beyhan UÇAK

Kalite Güvence Sistemi

5

Doç. Dr. Behcet İNAL

Araştırma ve Geliştirme

6

Doç. Dr. Mehmet Hadi AYDIN

Kalite Güvence Sistemi

7

Doç. Dr. Nazire MİKAİL

Eğitim ve Öğretim

8

Dr. Öğr. Üyesi Mesut BUDAK

Araştırma ve Geliştirme

9

Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki KARİPÇİN

Araştırma ve Geliştirme

10

Dr. Öğr. Üyesi Önder Volkan BAYRAKTAR

Eğitim ve Öğretim

11

Fakülte Sekreteri Ömer ÜCE

Yönetim Sistemi ve Toplumsal Katkı


NEDİM BOZDAĞ
Güncelleme : 1.04.2020 14:29:24