Etkinlikler

Genel Bilgi

2012 yılında kurulan Fakültemiz bünyesinde dokuz bölüm ve yirmi altı anabilim dalı bulunmaktadır. Öğretime 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında başlamış olup Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri bölümlerine öğrenci alımı yapılmıştır. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Bitki Koruma Bölümüne, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Biyosistem Mühendisliği ve Zootekni bölümlerine, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Tarımsal Biyoteknoloji ve Tarım Ekonomisi bölümlerine,  2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ise Peyzaj Mimarlığı bölümüne öğrenci alımı yapılmıştır.

Ziraat Fakülteleri ülkemizin tarımsal kalkınması açısından oldukça önemli olup, tarımsal alanlardan elde edilen verimin maksimum düzeyde olması için gerekli bilimsel araştırmaları yaparak hem ülke ekonomisinin hem de kırsal kalkınmanın gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu doğrultuda yapılacak araştırma ve çalışmaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi güçlü akademik kadrosuyla faaliyetlerine başlamıştır.

Siirt ilimizin önemli tarımsal faaliyetleri arasında yer alan fıstık yetiştiriciliği, nar yetiştiriciliği, bağcılık, bal üreticiliği ve el sanatları yapımında hammadde olarak kullanılan tiftik üretimi bölge ekonomisi için oldukça önemlidir. Bu ürünler üzerinde yapılacak bilimsel araştırmalar ve ıslah çalışmaları ile bölgedeki ürün veriminin maksimum düzeye çekilmesi planlanmaktadır. Bu anlamda bölge halkının bilgilendirilerek bilinçli üretim yapmaya yönlendirilmesi ve bölge ekonomisinin kalkındırılması amaçlanmaktadır.

NEDİM BOZDAĞ
Güncelleme : 6.06.2023 13:58:10