Etkinlikler

Dekandan


Sevgili Öğrenciler;

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak seçkin, dinamik ve deneyimli akademik kadromuzla, laboratuvar, arazi ve mekanizasyon alt yapımızla evrensel düzeyde bilgi üreterek bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmak; kurumsal değerlerimizi önemseyen, mesleki etik sahibi, çevre bilinci gelişmiş, yaratıcı, girişimci, dinamik, katılımcı, bilimsel formasyonu ve öz güveni ile dünyanın her yerinde, akademik kurumlarda, kamuda ve özel sektörde başarılı olacak bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Siirt ili tarımını modernleştirmek, sorunlarını bilimsel açıdan görmek ve çözmek, Siirt ili tarımına hizmet edecek ve bu alanda eğitim-öğretim ve araştırma yapacak Ziraat Yüksek Mühendisleri yetiştirmek için Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültemiz kurularak hem bölgemize hem de siz değerli öğrencilerimize katkı sağlamayı hedef haline getirmekteyiz.

Neden Ziraat Fakültesi

Öğrencilerine takım çalışması ve iletişim kurma becerileri kazandırarak üniversite sonrası kariyerleri için önemli avantajlar sağlar.

Rekabetçi, özgürlükçü ve bireysel ortamıyla öğrencilerine kendilerini geliştirmeleri için her türlü olanağı sunar.

Öğrencilerine fikir üretme, iletme, savunma yeteneğini kazandırır. Analiz etme, araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirir.

İş Olanakları

Bölümümüz mezunları, tarım sektöründe faaliyet gösteren birçok ulusal ve uluslararası firmada ziraat mühendisi olarak iş bulabildikleri gibi, serbest ziraat mühendisi olarak kendi zirai ilaç bayiliklerini açabilmekte ve özel çiftlikler, seracılık işletmeleri, paketleme evleri vb. tarımsal işletmelerde danışmanlık yapabilmektedirler. Bunun yanı sıra mezunlarımız çeşitli üniversitelerde akademik kariyerlerine devam edip öğretim üyesi olarak iş olanağı bulabildikleri gibi; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı çeşitli kuruluşlarda ve özellikle de Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri ile Karantina Müdürlüklerinde de görev alabilmektedirler. 

NEDİM BOZDAĞ
Güncelleme : 6.06.2023 13:58:40