Etkinlikler

Öncelikli Alanlar


Ar-Ge faaliyetleri alanlarının belirlenmesi 

Bölgede ekonomik öneme sahip ürünlerin (fıstık, tayfi üzümü, zivzik narı vb.) verim ve kalitesi artırmaya yönellik Ar-Ge çalışmaları

Bölgesel kalkınma odaklı verim artışının sağlanmaya yönelik uygun üretim deseni oluşturmak

Kuraklığa, herbisitlere, yatmaya, hastalık ve zararlılara dayanıklı baklagil çeşit ıslah

Baraj göllerinin iklim değişikliğine etkilerini araştırılarak uygun ürün desenini oluşturmak

Bölgede yetişen ekonomik öneme sahip doğal gen kaynaklarının korunması demostrasyon bahçelerinin oluşturulması

Yüksek sıcaklık ve kuraklığa tolerant pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi

Endemik ve risk altındaki türlerin korunması

Tıbbi ve aromatik bitkilerde agronomi ve ıslah çalışmaları

Yağlı tohumlu bitkilerde çeşit geliştirme ve tescil çalışmaları

Simbiyotik ve Asimbiyotik Bitki Gelişimini Teşvik Edici  Bakterilerin toplanması  ve koleksiyon oluşturulması

Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri koleksiyonundan Ticari olarak Biyogübre, Biyopestisit, Biyodegredasyon ve Biyoremediasyon özelliklerine göre tescilli ürün çalışmaları

Bölgemizdeki tahıl ve baklagil yerel popülasyonlarının toplanması, muhafaza edilmesi

Mera ıslah yöntemlerinin belirlenmesi

Tarımsal biyoteknoloji çalışmaları

Büyük/Küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda verimi arttırıcı araştırmalar

Organik tarım alanlarının belirlenmesi

Modern sulama teknikleri

Modern meyve yetiştiriciliği sistemleri

Modern üretim seralarının kurulması

Bitki hastalık ve zararlılar ve yabancı otlarla alternatif  mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi

Hastalık zararlı ve yabancı otlara dayanıklı bitki çeşitleri

Pestisit dayanıklılığı

Entegre Mücadele Yönteminin yaygınlaştırılması

Hastalık ve zararlılara karşı tahmin ve uyarı modelleri

Bölgede yeni giriş yapan hastalık, zararlı ve yabancı ot türlerinin biyolojisi epidemiyolojis ve mücadelesi

Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Kurulum

Hayvansal biyoteknoloji çalışmaları

Mikrobiyal biyoteknoloji çalışmaları

Bitkisel biyoteknoloji çalışmaları

Alternatif enerji kaynakları

Modern tarım teknikleri

Sulamada ileri teknik ve teknolojiler

Etkin hasat sonrası işlemler ve ürün işleme teknolojileri

Tarımsal atıkların değerlendirilmesi

Siirt fıstık alanlarında toprakların verimlilik düzeylerinin belirlenmesi ve modelleme, haritalama

Arı yetiştiriciliği

Büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı

Et ve yumurta tavukçuluğu

Pazarlama stratejileri

Bölge ekonomik öneme sahip ürünlerde pazarlama ve markalaşma

Kesme çiçek yetiştiriciliği

İç mekan bitkileri yetiştiriciliği

Mevsimlik çiçek yetiştiriciliği


NEDİM BOZDAĞ
Güncelleme : 16.06.2023 16:17:51