Etkinlikler

2024 Yılı Zorunlu Yaz Stajı Duyurusu

Başvuru tarihleri : 18.03.2024-31.05.2024

Staj Başlama Tarihi: 01.07.2024

Staj Bitiş Tarihi: 12.08.2024

Staj Süresi : 30 (otuz) iş günü

1) Yaz stajı zorunluluğu bulunan öğrenciler, 3. sınıfta okuyan öğrenciler ile 4. sınıfta olup geçen yıl staj yapmayan öğrencilerdir.

2) Yaz stajı, ilgili bölümle alakalı faaliyet gösteren ve bölüm staj komisyonun uygun gördüğü kurum/kuruluşlarda yapabileceklerdir.

3) E-devlet üzerinden Ulusal Staj Programına başvuru yapanların dilekçe vermesine gerek yoktur.

4) Staj başvuru formları öğrenciler tarafından 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmelidir. Bölüm staj komisyonu ve staj yapılacak yerin onayı alındıktan sonra formun bir nüshasının Dekanlık öğrenci işlerine diğer nüshasının da ilgili iş yerine teslim edilmesi gerekmektedir. İmzasız ve onaysız belgeler kabul edilmeyecektir.

5) Başvuru sonucunda ilgili kurum/kuruluş veya işletmede staj yapması uygun görülen öğrenciler, staj formunu en geç 31.05.2024 tarihi mesai bitimine kadar Dekanlığımıza teslim etmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6) Bölüm staj komisyonlarının uygun görmesi halinde Bölüm içerisinde de staj yapılabilecektir.

7) Öğrencilerimiz yaz stajlarını Ziraat Fakültesi Staj Yönergesinde belirtilen ilkelere uygun şekilde yapmaları gerekmektedir. Staj Yönergesi ile gerekli diğer formlar ekte sunulmuştur.


NEDİM BOZDAĞ (0484) 212-1111 / 2811
Ziraat Fakültesi
18.3.2024