Etkinlikler

Doç. Dr. M. Hadi AYDIN Tillo İlçe Tarım Müdürlüğünde Eğitim Verdi.

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü, Tarım ve Hayvancılık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından desteklenen “2021-SİÜİHT-ZİR-07” nolu proje kapsamında, Siirt ili, Tillo ilçe Tarım Müdürlüğü’nde, 15.03.2024 tarihinde fıstık üreticisi ve teknik elemanlara, proje lideri Doç. Dr. M. Hadi AYDIN tarafından eğitim verilmiştir. Eğitimde fıstıkta meydana gelen kök, kök boğazı çürüklüğü ve kurumaların nedenleri anlatılmış ve alınması gereken önlemler konusunda bilgiler paylaşılmıştır. Ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Nevzat ASLAN da bitki besleme konusunda eğitime katkı sunmuştur.
NEDİM BOZDAĞ (0484) 212-1111 / 2811
Ziraat Fakültesi
18.3.2024