Tarımsal Biyoteknoloji Modelinde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi Proje Eğitim Etkinliği Düzenlendi

ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenen ve Üniversitemizin partneri olduğu “Türkiye'de Tarımsal Biyoteknoloji Alanında Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Faaliyetlerinin Artırılmasına Yönelik Farkındalık Çalışmaları” projesi kapsamında 19 Ocak 2021 Salı günü 14.00-16.00 saatleri arasında proje kazanımlarını yaygınlaştırma semineri düzenlenmiştir. Tarımsal Biyoteknoloji modelinde Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen ve Siirt Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Michigan State Üniversitesi’nin partner olduğu Ankara Üniversitesi’nin yürütücü kuruluş olduğu proje seminerleri 31 Mayıs 2021 tarihi ne kadar partner Üniversitelerin ev sahipliğinde devam edecektir. Projede Üniversitemizi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Behcet İNAL ve Dr. Öğr. Üyesi Harun BEKTAŞ temsil etmektedir. Seminerlere ve proje detaylarına ait bilgilere http://www.agribiotechturkey.com/ adresinden ulaşılabilir. Projenin Siirt Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çevrimiçi etkinliği proje koordinatörü Prof. Dr. Sümer ARAS ve proje Siirt temsilcisi Doç. Dr. Behcet İNAL’ın açılış konuşmaları ile başlamış ve Siirt Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği temsilcisi Doç Dr. Fevzi HANSU ve Ankara TTO koordinatörü Fatih TUNCA’nın sunumları ile tamamlanmıştır. Etkinliğe Fakültemiz dekanı Prof. Dr. Çetin KARADEMİR, üniversitemiz öğretim elemanları, çeşitli kurum ve kuruluşlardan akademisyenler, araştırmacılar, lisansüstü ve lisans öğrencileri katılım göstermiştir. Siirt Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ikinci çevrimiçi etkinliğin 23 Şubat 2021 Salı günü 14.00-16.00 saatleri arasında düzenlenmesi planlanmaktadır.
  
NEDİM BOZDAĞ (0484) 212-1111 / 2811
Ziraat Fakültesi
20.1.2021